Implementeren

Het productcreatie proces is slechts een deel van de levenscyclus van een product. Alle fasen van de levenscyclus kunnen een invloed hebben op het ontwerp. In mijn werkwijze tracht ik deze invloedsfactoren te identificeren en mee te nemen tijdens de verschillende ontwerpfasen.
Met deze werkwijze zal de doorlooptijd van de ontwikkeling korter zijn. Daarnaast zal tevens de overgang van ontwerp naar productie soepel verlopen. Hiermee kunnen er voordelen gehaald worden ten aanzien van de time to market of time to cash.