Ontwerpen

Ontwerpen is structuur brengen in overwegingen over vorm en functionaliteit. Veelal start een ontwerptraject met het opstellen van eisen. In mijn ontwerpproces geef ik in een vroegtijdig stadium aandacht aan de wijze waarop de eisen getoetst worden.
Tevens zal reeds in vroege stadia van het ontwerpproces aandacht gegeven worden aan fysieke zichtmodellen of functionele modellen. Dit vergroot het inzicht en zal zorgen voor een betere inhoudelijke discussie met als doel het ontwerpproces te versnellen.