Quality Operations


Quality Operations

Gedurende de latere fasen van het productontwikkelingsproces verantwoordelijk voor het technisch beheer van 2 tapbiersystemen. Focus lag op het verkrijgen van een stabiele toeleverketen met een acceptabel kwaliteitsniveau.

Quality Assurance

Vroege deelname in ontwikkelingsprojecten om op die manier te zorgen dat het uiteindelijke eindproduct voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en wetgeving op het gebied van voedsel.

Change procedure

Opstellen van efficiƫnte Change/Release procedure in samenwerking met (interne) klanten en externe toeleveranciers. Wijzigingsvoorstellen behandelen en klachtenafhandeling monitoren. Veiligheidsissues identificeren, analyseren en correctieve acties uitvoeren.